"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie."

Peter F. Drucker

The Brilliant Way Management jest jak samolot, stale poprawia swój kurs do celu

Funkcjonowanie rynku zmienia się z taką intensywnością, że efektywne prowadzenie firmy wymaga ciągłego obiektywnego świadomego zarządzania jej działalnością w każdym momencie jej funkcjonowania.

Dla podnoszenia i utrzymania swojej konkurencyjności świadoma firma rozwija się, wprowadza nowe produkty, nową technologię, nowe metody i narzędzia.

Praca w firmie to nie tylko działalność produkcyjna, sprzedaż i świadczenie usług.

Dla utrzymania działalności w długim okresie firma wymaga ciągłej pracy nad jej istnieniem, wzrostem i marką, która polega na planowaniu przyszłości, organizowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu realizacji planów.

Uruchom swoją wyobraźnię komercyjną

Usprawniaj funkcjonalności pracy swojej firmy.

Otrzymujesz wysokie wynagrodzenie za dostarczenie klientowi produktu, który spełnia jego oczekiwania, szybko, sprawnie, łatwo.

Najważniejsze czynniki sukcesu

Cztery zasady:

Posiadanie klienta.

Zdobywanie klienta.

Budowanie relacji z klientem.

Nowoczesne zarządzanie firmą.

Wyobraźnia komercyjna

Chodzi o to aby "klient otwierał dla Ciebie szeroko drzwi, przyjaźnie Cię obejmował i traktował jak przyjaciół lub dobrych znajomych." Ty żebyś obiecywał mu lepsze wyniki i dawał mu wiarygodny, treściwy, nieodparty, cały produkt, sposób, metodę, technologię, która będzie lekarstwem zaspokajającym potrzeby klienta. Stwórz silne i trwałe więzy z klientem.

Oznacza to, że musisz znać jego problem, a wiec musisz go poznać.

Nowoczesna Firma

Nowoczesna firma planuje realizowanie celów, prognozuje wyniki, wizualizuje ich realizację, identyfikuje ryzyka, analizuje finanse i monitoruje wykonanie planu, zmniejszając ryzyko zaskoczenia zdarzeniami nieprzewidzianymi. Nowoczesna firma regularnie sprawdza wyniki swojego działania i ich odchylenia od planowanych, po to aby podnieść skuteczność swojej zarządczej reakcji.

Analizy finansowe, ocena sytuacji finansowej, biznesplan, projekcje finansowe, to narzędzia regularnie wspomagające proces zarządzania o funkcjach planistycznych, informacyjnych i monitoringowych, stanowiące bazę danych będącą podstawą podejmowania decyzji.

Regularne konfrontowanie zgodności osiąganych przez firmę wyników z wcześniej sporządzonym planem pozwala na systematyczne mierzenie efektów realizacji rozwoju firmy, bieżące podjęcie działań naprawczych, aktualizowanie celów i podjętych długoterminowych planów w stosunku do bieżącej sytuacji, w której znajduje się firma.

Jest dla mnie ważne jak pracuję, z kim się spotykam, jak realizuje się moja firma, ile zarabiam.

Celem działalności firmy jest zysk, który osiąga dzięki swoim wartościom.

Firma buduje swój wizerunek od pierwszych dni swojego istnienia. Realizuje swoje wartości, dzięki czemu przyciąga klientów, buduje z nimi relacje, utrwala, a Ci płacą jej wynagrodzenie.

I'll give you money for everything.

Cytat z filmu "When A Man Loves A Women" reżyseria Luis Mandoki

Uwaga: Daj zarobić, żeby móc zarabiać.

Prowadzisz swoją działalność, podnosisz swoje kwalifikacje, inwestujesz, rozwijasz się, po to aby otrzymywać za wysokiej jakości produkty swojej firmy wysokie wynagrodzenie.

Wybierasz najlepsze materiały, wybierasz najlepszych dostawców, wybierasz najlepszych nabywców, po to aby budować trwałe relacje z klientami.

Dbasz o swoje przychody, mądrze redukujesz koszty, zatrudniasz utalentowanych ludzi, po to aby Ty i zatrudnieni przez Ciebie utalentowani ludzie jeździli najlepszym samochodem, z klientami spotykali się w najlepszych restauracjach, w sposób jawny reprezentowali Twoją firmę.

Artykuły

Mediacja w sprawach cywilno-gospodarczych
Dlaczego Biznes wybierze mediację
Korzyści mediacji

The Brilliant Way, Phone: 609 387 778

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies

Korzystając z naszej witryny zgadzasz się na stosowanie przez nas cookies

Info