Anna Kiełsa

Adres

Telefon

+48 609 387 778

E-mail

anna.kielsa.ceo@mediatorwip.pl

Skontaktuj się z nami

* Wymagane jeżeli jesteś osobą fizyczną piszącą w swojej sprawie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie przeze mnie czynności, w celu udzielenia Tobie odpowiedzi i zajęcia się sprawą. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)]

The Brilliant Way, Phone: +48 609 387 778

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone